stripStrips gaan vaker over supermoslims, superhomo’s en supervrouwen. De aanpassingen zijn nodig om nieuwe lezersgroepen aan te trekken.

Lees verder in NRC Handelsblad.

Share