In een open kantoor ‘botsen’ medewerkers dagelijks tegen elkaar op om goede ideeën uit te wisselen. Maar in de praktijk willen ze vooral hun werk doen. Mijn stuk voor het Carriere-katern in NRC.

Lees ‘In het open kantoor moet je schreeuwen om rust‘ verder bij NRC.